Over IBS FM

IBS Fund Management BV (“IBS FM”) heeft als missie het bieden van diversificatiemogelijkheden in de samenstelling van uw vermogen. Deze beleggingsmogelijkheden kunnen zowel publieke als private markten betreffen, bijvoorbeeld private equity, venture capital en private debt.

Deze beleggingsmogelijkheden bieden wij aan in de vorm van beleggingsinstellingen die toegang geven tot financiële instrumenten en markten die anders niet of moeilijk toegankelijk zijn.

Beleggingsinstellingen op private markten (feeder funds)

De beleggingsinstellingen die IBS FM beheert op het gebied van private markten zijn zogenaamde feeder funds. Deze beleggingsinstellingen beleggen hun vermogen in een onderliggende beleggingsinstelling, het zogenaamde master fund. De beleggingen in dit master fund worden door een vooraanstaande externe manager beheerd, dus niet door IBS FM zelf.

De beleggingsinstellingen die IBS FM beheert en de onderliggende master funds en financiële markten zijn vaak complex en kennen meestal een hoger risico / rendementsprofiel. Bovendien zijn de feeder funds illiquide, oftewel verhandeling tijdens de looptijd van de belegging is, in principe, niet mogelijk. Deze funds zijn daarom pas toegankelijk wanneer beleggers over voldoende kennis en ervaring beschikken. Dat betekent dat zij de kenmerken en risico’s van deze beleggingen kunnen inschatten en het te beleggen vermogen niet nodig hebben gedurende de looptijd. Daarnaast vereisen deze funds dat de belegger beschikt over voldoende reserves om eventuele verliezen te kunnen opvangen. De minimale belegging in alle door IBS FM beheerde beleggingsinstellingen varieert vanaf EUR 100.000 tot in bepaalde gevallen een veelvoud daarvan.

Instappen

Instappen in een door IBS FM beheerd feeder funds kan via een intermediair, bijvoorbeeld IBS Asset Management BV, of een bank die is gevestigd in de EU. In sommige gevallen, voor zover dat expliciet is aangegeven, kan instappen ook rechtstreeks op execution only basis. Instap in de huidige feeder funds van IBS FM is niet meer mogelijk.

In het publieke SilverCross Global Small Cap Fund kan wekelijks worden ingestapt via een intermediair.