AlpInvest Secondaries Fund VI

AlpInvest Secondaries Fund VI (ASF VI) is een private equity investeerder die wereldwijd bestaande private equity belangen en/of portefeuilles (secondary) overneemt.

ASF VI voert op verschillende manieren haar investeringen uit. Het fonds neemt onder andere bestaande private equity belangen van andere investeerders over, maar kan ook een portfolio aan bedrijven overnemen die door een bestaande of nieuwe manager beheerd zullen worden. AlpInvest maakt gebruik van haar wereldwijde relaties met private equity managers om aantrekkelijke kansen te genereren voor ASF VI.

ASF VI richt zich specifiek op fondsen waar ze goed zicht heeft op de onderliggende bedrijven, waarbij groeipotentie aanwijsbaar dient te zijn van de operationele winst en de ondernemingswaarde.

Bovendien richt ASF VI zich op fondsen tussen het 3e en 6e investeringsjaar, zodat het fonds zowel vroege cash returns en lange termijn waarde creatie kan realiseren.

Fonds karakteristieken

Fondsnaam
AlpInvest Secondaries Fund VI
Beleggingsstrategie
Private equity, secondaries
Geografie
Wereldwijd
Vintage en looptijd
2016 - 2026
Fondsmanager
AlpInvest Partners B.V.
IBS Commitment
EUR 26,0 miljoen
Status
Gesloten voor investeerders
Minimale belegging
EUR 250.000,-
Fondstype
CV

Structuur

Feeder fund
IBS AS Investments CV
Master fund
AlpInvest Secondaries Fund VI B CV
Beheerder
IBS Fund Management BV
Bewaarder
KAS Trust & Depositary Services BV
Juridisch Eigenaar
Stichting Juridisch Eigenaar IBS Fund Management
De prospectussen van de door IBS Fund Management B.V. beheerde closed end beleggingsinstellingen en die van de onderliggende master beleggingsinstellingen zijn op verzoek van participanten beschikbaar (in het beveiligde deel van de site en via info@ibsfm.nl). Deze prospectussen bevatten echter maar beperkt informatie over duurzaamheid, nu de betreffende fondsen al gesloten waren vóór de inwerkingtreding van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”) en met de SFDR nog geen rekening kon worden gehouden. Prospectussen van door IBS Fund Management B.V. beheerde closed end beleggingsinstellingen die een closing kennen van na 10 maart 2021 bevatten wel de door de SFDR voorgeschreven informatie.