Direct naar content
IBSCA - FM - New
Private equity

IBS Five Arrows Private Equity Fund

Dit fonds investeert in het Rothschild Five Arrow Secondaries Opportunities (FASO) Fund VI gecombineerd met directe co-investeringen in samenwerking met Rothschild.

EUR 72,75 mln
commitment
10 jaar
looptijd

Sinds 2003 is het team achter FASO actief met het aankopen van private equity portefeuilles van derden. Dit zijn grote en complexe transacties waar expertise en financiële slagkracht voor nodig is.

Het IBS Five Arrows Private Equity Fund is verdeeld met 65% in Five Arrows Secondary Opportunities Fund VI en 35% in de directe co-investments met Rotschild & Co.

Het fonds kan meerdere types private equity portefeuilles aankopen, onder andere: buyouts, uitbreidingskapitaal en groei technologie transacties. De focus zal liggen op bedrijven actief in de IT, B2B Services en Insurance.

FASO gaat een samenwerking aan met de managers van de aangekochte private equity portefeuilles en helpt hen onder andere met nieuwe investeringen, her-allocatie van kapitaal en fund herstructurering.

Fonds karakteristieken

 • Fondsnaam
  IBS Five Arrows PE Fund
 • Beleggingsstrategie
  Private Equity – Secondary
 • Geografie
  Europa en Noord Amerika
 • Vintage en looptijd
  2023 – 2033
 • Fondsmanagers
  Five Arrows Secondary Opportunities en Rothschild en Co
 • IBS commitment
  EUR 72,75 miljoen
 • Status
  Gesloten voor investeerders
 • Minimale belegging
  EUR 250.000,-
 • Fondstype
  Fonds voor Gemene Rekening (FGR)

Structuur

 • Fund of Fund
  IBS FA PE Fund FGR
 • Master Funds
  Five Arrows Secondary Opportunities VI SCSp
 • Beheerder feeder fund
  IBS Fund Management BV
 • Bewaarder
  Caceis KAS Trust and Depositary Services BV

Meer weten over dit fonds?

De prospectussen van de voor IBS Fund Management B.V. beheerde closed end beleggingsinstellingen en die van de onderliggende master beleggingsinstellingen zijn op verzoek van de participanten beschikbaar (in het beveiligde deel van de site en via info@ibsfm.nl).

Duurzaamheidsinformatie

Samenvatting

Dit fonds is geclassificeerd als een artikel 8-fonds volgens de Europese duurzaamheidsregelgeving. Dit betekent dat het fonds milieu- en sociale kenmerken bevordert. Specifiek door te investeren in fondsen die deel uitmaken van de oplossing voor klimaatverandering.

Aangezien wij veel fondsen hebben met verschillende strategieën in verschillende sectoren, hebben wij geen specifieke sociale of milieudoelstellingen. Wat wij wel doen is beleggen in fondsen met fondsbeheerders die zich gedragen als verantwoordelijke beleggers en voldoen aan minimale sociale en milieu waarborgen. Waaronder die met betrekking tot arbeidsrechten, mensenrechten, corruptiebestrijding en milieubescherming.

Daarbij willen wij beleggen in fondsen die in lijn zijn met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (“VN SDG’s”).  Fondsbeheerders die betrokken zijn bij significante controverses of die één of meer VN Global Compact-beginselen schenden, sluiten we uit.

Voor onze duurzaamheidsscreening hanteren wij sinds 2019 acht criteria:

 1. De geselecteerde fondsbeheerder heeft een specifiek duurzaamheidsfondsbeleid.
 2. De fondsbeheerder heeft de UNPRI of gelijkwaardig ondertekend.
 3. Het onderliggende fonds heeft een specifieke duurzaamheid uitsluitingslijst die best in class zijn en de UNPRI volgen.
 4. Duurzaamheid nemen we mee in de business case van de onderliggende deals.
 5. De beheerder motiveert om zo duurzaam mogelijk te opereren en te beleggen. Waar mogelijk kunnen zij als grootaandeelhouder verbeteringen aanbrengen.
 6. De fondsbeheerder rapporteert over relevante ESG-indicatoren. Ook brengt de beheerder jaarlijks een ESG-verslag uit.
 7. IBS heeft een voorkeur om te investeren in fondsen geclassificeerd als Artikel 8 of 9. IBS zal niet in artikel 6 fondsen beleggen, alleen als IBS van mening is dat het ESG-beleid voldoende is dat een artikel 6 fondsclassificatie volstaat.
 8. IBS monitort de beheerder op hun duurzaamheidsbeleid en zal hen hier waar nodig ook proactief op aanspreken.

Wij gebruiken diverse gegevensbronnen om de ESG-prestaties van het Private Markets platform te beoordelen. Deze omvatten gegevens van de fondsbeheerders (inclusief één-op-één gesprekken, jaarverslagen, bedrijfspresentaties, website disclosures en proxy statements) en Clarity AI (CO2, vergelijkingen met benchmarks en/of aanvullende indicatoren).

Meer lezen over dit fonds en de Europese duurzaamheids regelgeving?