IBS FM klachtenprocedure

IBS Fund Management (“IBS FM”) streeft naar tevreden beleggers. Bent u niet tevreden over de dienstverlening van IBS FM of van een door haar beheerde beleggingsinstelling? Vertel het ons, en dan zoeken we naar een passende oplossing voor u.

Graag zelfs, want wij beschouwen klachten als een belangrijke mogelijkheid om de dienstverlening te verbeteren. Uw feedback wordt dus op prijs gesteld! Hierna leest u op welke wijze u een klacht kunt indienen, en welke mogelijkheden u nog hebt als wij er samen niet uit komen.

Wat kunt u melden?

U kunt iedere uiting van ontevredenheid over onze dienstverlening aan ons melden.

Hoe kunt u melden?

Dat bepaalt u zelf. Dit kan telefonisch, per email of per brief. De contactgegevens treft u onderaan deze pagina aan.

Wanneer kunt u melden?

Wij verzoeken u een klacht zo spoedig mogelijk nadat u bekend bent geworden of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met het feit waarover u klaagt aan ons te melden. De uiterste termijn om een klacht in te dienen bedraagt één jaar.

Aan wie kunt u melden?

Voor klachten die betrekking hebben op de dagelijkse of operationele gang van zaken verzoeken wij u contact op te nemen met de Mid Office van IBS FM.

Heeft u een klacht omdat u meent door toedoen van IBS FM of één van de door haar beheerde beleggingsinstellingen schade te hebben geleden dan kunt u dit kenbaar maken aan het directielid van IBS FM dat verantwoordelijk is voor risicomanagement.

Zijn er kosten verbonden aan een melding?

Nee, het indienen van een klacht is kosteloos.

Wanneer reageren wij?

Binnen drie werkdagen reageren wij op uw klacht. Wij proberen dan meteen een oplossing te hebben. Mocht dat niet lukken, dan geven wij u onze inschatting van de stappen die we moeten zetten om tot die oplossing te komen en hoe lang dat waarschijnlijk gaat duren.

Hoe reageren wij?

Wij reageren in principe via hetzelfde medium dat u gebruikt hebt, dan wel wat gebruikelijk is in onze relatie. Uiteraard kunt u zelf ook aangeven, op welke wijze u graag benaderd wilt worden.

Hoe gaan wij met uw klachten om?

IBS FM kent een interne klachtenprocedure, die door de directie wordt vastgesteld. Ieder kwartaal rapporteert Risicomanagement over de eventuele klachten die zijn ingediend en de wijze waarop het klachtenproces verloopt. IBS FM neemt klachten uiterst serieus.

Wat als uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost?

Dan hebt u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de rechtbank te Amsterdam.

Contact

Klachten die betrekking hebben op de dagelijkse of operationele gang van zaken

Indien uw klacht betrekking heeft op het SilverCross Global Small Cap Fund dan verzoeken wij u te bellen met nummer + 31 20 51 41 787 of een e-mail te sturen naar enquiries@silvercross-im.com.

Indien uw klacht betrekking heeft op IBS FM, op één van de door haar beheerde beleggingsinstellingen of in het geval u niet precies weet op welke entiteit uw klacht betrekking heeft, dan verzoeken wij u te bellen met nummer + 31 20 51 41 780 of een e-mail te sturen naar contact@ibsfm.nl.

Klachten omdat u meent schade te hebben geleden

Wij verzoeken u een e-mail of brief te sturen naar Risicomanagement: contact@ibsfm.nl. Vermeldt u dan in de aanhef “T.a.v. Risicomanagement”.

Adresgegevens

IBS Fund Management BV
De Cuserstraat 87
1081 CN AMSTERDAM